Polityka Prywatności i Cookies

§ 1

Wstęp

 

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych

 

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Administrator stosuje zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych.  Jako administrator danych osobowych dbamy, aby dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej przetwarzane były zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami polskiego prawa.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest OEX B2B  Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS: 0000866488 (dalej zwana „Administrator”).

W przypadku zakupu produktów od podmiotu trzeciego za pomocą naszej platformy internetowej, administratorem Twoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia jest ten konkretny sprzedający od którego kupujesz produkty.

II - Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail contact@oex24.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Możesz również skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Marcinem Gocławskim pod adresem e-mail: iodo@oex24.com.

III - Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:

 

Utworzenie i prowadzenie konta użytkownika (sprzedającego) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • adres e-mail;
 • firma (ujawniona w CEIDG lub KRS);
 • imię i nazwisko;
 • adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
 • NIP;
 • kraj;
 • numer telefonu

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Utworzenie i prowadzenie konta użytkownika (kupującego) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • adres e-mail;
 • firma (ujawniona w CEIDG lub KRS);
 • imię i nazwisko;
 • adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
 • NIP;
 • kraj;
 • numer telefonu

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Realizacja zamówienia wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko kupującego, dane rejestrowe firmy kupującego, adres e-mail  i numer telefonu kupującego, adres dostawy kupującego;
 • imię i nazwisko sprzedającego, dane rejestrowe firmy sprzedającego, adres e-mail i numer telefonu sprzedającego.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Rozpatrywanie reklamacji wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań w celu jej zawarcia.

 

Przesyłanie powiadomień e-mail wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię;
 • adres e-mail,

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku przekazywania Ci informacji o czynnościach związanych z realizacją zamówień i usług, w celu poprawy ich jakości.

 

Przesyłanie wiadomości marketingowych - newsletter – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji handlowych na co wyraziłeś zgodę.

 

Wystawienie faktury VAT i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • firma;
 • adres siedziby;
 • numer NIP;
 • numer zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego.

 

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • nazwa użytkownika (login), ewentualnie imię i nazwisko;
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • nazwa użytkownika (login);
 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane);
 • adres e-mail;
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany);
 • firma (jeżeli zostanie podana);
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany);
 • IP;
 • numer zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

 

Archiwizacja i gromadzenie dowodów wymagają przetwarzania danych osobowych takich jak: 

 • nazwa użytkownika (login);
 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane);
 • adres e-mail;
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany);
 • firma (jeżeli zostanie podana);
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany);
 • IP;
 • numer zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku posiadania dowodów na zaistnienie określonych faktów, czego mogą żądać od nas organy państwowe.

 

Analiza aktywności użytkowników Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak: 

 • data i godzina odwiedzin Serwisu;
 • rodzaj systemu operacyjnego;
 • przybliżona lokalizacja;
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu;
 • czas spędzony w Serwisie;
 • odwiedzone podstrony;
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Serwisu.

 

Dane osobowe przetwarzamy także w celu analizy Twoich preferencji i zachowań oraz tworzenie Twojego profilu dla celów marketingowych (profilowanie) oraz marketingu bezpośredniego (dotyczy osób korzystających z konta użytkownika):

  • Analiza i tworzenie profilu dla celów marketingowych: Aby poznać osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach oferowanych w naszym Serwisie. Aby go stworzyć będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przez w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta użytkownika w ciągu ostatnich 24 miesięcy (historia zamówień), częstotliwość i sposób korzystania z konta użytkownika (tj. przez aplikację mobilną / przez stronę internetową), Twoje opinie i sugestie, dane o lokalizacji (jeśli taka opcja zostanie przez Ciebie włączona na swoim urządzeniu lub w przeglądarce), pliki cookies oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o Twoich aktywnościach, tj. odwiedzanych miejscach oraz aktywności na naszych stronach internetowych, informacje techniczne o Twoim urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki);
  • Marketing bezpośredni: W celu marketingu bezpośredniego, tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach oferowanych w ramach Serwisu, będziemy przetwarzali dane z profilu;
  • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu przez Serwis Twoich preferencji i zachowań na potrzeby przygotowania i przedstawiania przez nas informacji o produktach, nowościach i naszych promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować i będą dopasowane do Twoich potrzeb (profilowanie) oraz marketing bezpośredni naszych produktów, o których mowa powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV – Odbiorcy danych

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia (np. firma świadcząca dla nas usługi hostingowe, biuro księgowe) a także inni nasi podwykonawcy. Dane mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords przekazujemy Twoje dane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie decyzji wykonawczej (UE) 2016/1250 przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C (2016) 4176). Możesz uzyskać od nas kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

V – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:

 

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 4. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 5. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności danych osobowych, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na otrzymywanie ww. treści, lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 6. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.

 

VI – Twoje prawa:

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie;
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 7. przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usłu Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

VII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie Twoich danych jest:

 1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym
 2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz konto lub coś kupujesz
 3. warunkiem wysyłania Ci informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera

 

§ 3

Pliki cookies

 

 1. Informujemy, że nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka).
 2. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”, akceptujesz umieszczenie przez stronę internetową plików cookies na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie).
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika lub osób trzecich.
 4. Możemy umieszczać na urządzeniu użytkownika i osób trzecich zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe.
 5. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 1. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
 2. statystycznym,
 3. przystosowania strony internetowej do Twoich preferencji.
 1. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 2. Korzystamy z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu na platformie oraz sposobu korzystania z platformy.
 3. Korzystamy z Google AdWords, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu i osób trzecich w celu dostosowania zawartości contentowej serwisu oex24.com pod kątem analizy behawioralnej jej użytkowników.
 4. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera, w celu analizy pracy systemu informatycznego, informacje dotyczące urządzenia, którego użytkownicy używają, łącząc się z platformą, tj. o typie urządzenia i przeglądarki, z jakiej korzysta użytkownik, o IP komputera użytkownika, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.
 5. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 6. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/), przechowujemy pliki cookies przez okres do pięciu lat.

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą e-mailową.
 3. Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki zostaną udostępnione drogą mailową lub udostępnione na naszej stronie internetowej.