OEX24 Sp. z o. o.
ul. Franciszka Klimczaka 1 
02-797 Warszawa

NIP: 9512473249
KRS: 0000757616
REGON: 381802187
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 3 000 000 zł


Dział Marketingu
e-mail: marketing@oex24.com

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 22 228 7878
e-mail: contact@oex24.com