OEX B2B Sp. z o. o.
ul. Franciszka Klimczaka 1 
02-797 Warszawa

NIP: 9512509786
KRS: 0000866488
REGON: 387476955
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 200 000 zł


Marketing Department 
e-mail: marketing@oex24.com

Customer Service Office 
tel. +48 22 228 7878
e-mail: contact@oex24.com