IMPORT PRODUKTÓW Z CSV

Aby zaimportować produkty z CSV należy pobrać szablon CSV z zakładki Zarządzanie produktami klikając w link
Pobierz szablon CSV.  Po uzupełnieniu należy dodać plik i kliknąć przycisk upload.

PRZYKŁADOWY PLIK Z PRAWIDŁOWYM IMPORTEM:

Instrukcja w PDF- IMPORT PRODUKTÓW Z CSV.pdf

Import odbywa się w tle co 4 min. W przypadku udanego importu produkt pojawi się panelu.

ProductMaster tworzony jest w folderze Products z nazwą merchanta/{nazwa-merchanta}.

MerchantProduct tworzony jest w folderze Merchant z nazwą mrechanta.

 

W pliku importu musi być podany EAN

·       Jeśli w danych do importu znajduje się kod EAN, wówczas zostanie podjęta próba znalezienia   

         ProduktMaster po kodzie EAN.

·       Jeśli kod EAN nie występuje, wówczas zostanie utworzony nowy ProduktMaster.

Wszystkie wartości liczbowe muszę być podawane jako wartość z kropką np. 4.22

Koszty dostawy przekazywany są jako tabela z odpowiednimi polami oddzielonymi “,” i wierszami oddzielonym “|”.

 

Przykład: 10,20,PL,23,55,12|21,50,DE,23,60,20.

Pola w kolejności oznaczają:

1.     ilość szt. od

2.     ilość szt. do

3.     kraj - KOD KRAJU MUSI BYĆ ZAWSZE PODAWANY DUŻYMI LITERAMI.

4.     stawka VAT

5.     cena netto

6.     czas dostawy

Przykład: 10,20,PL,23,55,12|21,50,DE,23,60,20 oznacza:

1.     ilość szt. od  - 10

2.     ilość szt. do - 20

3.     kod kraju - Polska

4.     stawka VAT - 23%

5.     cena netto - 55 PLN

6.     czas dostawy - 12 dni 

oraz

1.     ilość szt. od  - 21

2.     ilość szt. do - 50

3.     kod kraju - Niemcy

4.     stawka VAT - 23%

5.     cena netto - 60 EUR

6.     czas dostawy - 20 dni

Szablon zawiera następujące pola:

·       EAN - TEXT, jeśli kod EAN znajduje się z importowanych danych, wówczas zostanie podjęta   próba znalezienia Produktu Master za pomocą kodu EAN. Jeśli kod EAN nie znajduje się w importowanych   danych, to zostanie utworzony nowy Produkt Master.

·       Numer wewnętrzny merchanta - TEXT, zapisany w MerchantProduct

·       SKU - TEXT, zapisany w SKU produktu w Master Product i MerchantProduct

·       Nazwa pl - TEXT, nazwa produktu w języku polskim, zapisana w ProductMaster - WYPEŁNIENIE POLA  JEST OBOWIĄZKOWE

·       Nazwa en - TEXT - nazwa produktu w języku angielskim, zapisana w ProductMaster - WYPEŁNIENIE POLA  JEST

        OBOWIĄZKOWE

·       Krótki opis pl - TEXT, krótki opis produktu w języku polskim, zapisany w ProductMaster

·       Krótki opis en- TEXT, krótki opis produktu w języku angielskim, zapisany w ProductMaster

·       Opis pl - TEXT, opis produktu w języku polskim, zapisany w ProductMaster

·       Opis en - TEXT, opis produktu w języku angielskim, zapisany w ProductMaster

·       Additional Info pl - TEXT, Dodatkowe informacje na temat produktu w języku polskim, zapisane w ProductMaster

·       Additional Info en - TEXT, Dodatkowe informacje na temat produktu w języku angielskim, zapisane w  ProductMaster

·       Producent - TEXT, WYPEŁNIENIE POLA JEST OBOWIĄZKOWE

·       Marka - TEXT

·       Rozmiar - TEXT

·       Cena Netto (Pln) - liczba zmiennoprzecinkowa np. 5.25, zapisywana w MerchantProduct

·       Stawka VAT - liczba całkowita np. 23, zapisywane w ProductMaster

·       Wielokrotność sztuk - liczba całkowita np. 23, zapisywana w MerchantProduct

·       Stock - liczba całkowita np. 23, zapisywana w MerchantProduct

·       Głębokość - liczba zmiennoprzecinkowa np. 5.25, zapisywana w ProductMaster

·       Szerokość - liczba zmiennoprzecinkowa np. 5.25, zapisywana w ProductMaster

·       Wysokość - liczba zmiennoprzecinkowa np. 5.25, zapisywana w ProductMaster

·       Waga - liczba zmiennoprzecinkowa np. 5.25, zapisywana w ProductMaster

·       Ilość produktów w opakowaniu - liczba całkowita np. 23, zapisywana w ProductMaster

·       Meta tytuł pl - TEXT, Dodatkowe informacje na temat produktu w języku polskim, zapisane w ProductMaster

·       Meta tytuł en - TEXT, Dodatkowe informacje na temat produktu w języku angielskim, zapisane w ProductMaster

·       Meta Description pl - TEXT, w języku polskim, zapisany w ProductMaster

·       Meta Description en - TEXT, w języku angielskim, zapisany w ProductMaster

·       Meta Keywords pl - TEXT, w języku polskim, zapisany w ProductMaster

·       Meta Keywords en - TEXT, w języku angielskim, zapisany w ProductMaster

·       Koszty dostawy - TEXT, zapisany w MerchantProduct WYPEŁNIENIE POLA JEST OBOWIĄZKOWE